AİLE HUKUKU           

 

Türk Medeni Kanununda, kişinin cenin halinden(sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan) ölümüne kadar taraf olduğu olay ve ilişkilerde uygulanacak kurallar yer almaktadır. 4721 sayılı yasa 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aile hukuku, yeni Türk Medeni Kanunu’nun en çok değişikliğe uğrayan ve yenilikler getiren bölümüdür. Yasadaki en önemli değişiklik, eşlerin evlilikte haklar ve görevler için eşit biçimde sorumlu olması ve anne ile babanın eşit velayet hakkına sahip olmasıdır. Yasanın ana bakış açısı, eşit hak, eşit sorumluluk ve eşit paylaşımdır.

Bu makalede; nişanlanma ve sonuçları, boşanma, mal rejimi ve katılma alacağı davaları ve tanıma ile tenfiz davaları incelenecektir.

 

A.     NİŞANLANMA VE SONUÇLARI

1)     Nişanlanma

2)     Nişanlanma dava hakkının bulunmaması

3)     Nişanın bozulmasının sonuçları

4)     Nişan hediyelerin geri verilmesi

5)     Eşya iadesinde işanlılığın ispatı

6)     Nişanlılığın sona ermesinde zamanaşımı

 

B.      BOŞANMA

1)     Evlilik birliği hangi durumda sona erer? Boşanma nedenleri nelerdir?

2)     Genel boşanma nedenleri nelerdir? Boşanma davası nerede açılır? Hangi prosedürle     gerçekleşir? Boşanma nafakasında maddi ve manevi tazminat      hükümleri neye göre takdir edilir?

3)     Boşanma nafakasında hangi durumlarda nafakaya hükmedilir?

4)     Aile konutu kavramı nedir? Uygulamada ne gibi imkânlar sağlamaktadır?

5)     Aile konutu şerhi alınması için gerekli belgeler

6)     Ayrılık kararı alınması

7)     Ayrılık davasında yetkili mahkeme

8)     Ayrılık Kararında alınacak önlemler

9)     Boşanma veya ayrılık kararının alınması

10)   Ayrılık süresi

11)   Ayrılık süresinin bitimi

12)   Ayrılık kararının sonucu

 

                                                 C.  TANIMA ve TENFİZ DAVALARI

1)     Yurtdışında Boşanma Türkiye'de nasıl etki doğurur?

2)     Tanıma davasının  niteliği nedir?

3)     Tanıma davası açma şartları nelerdir?

4)     Tanıma davası nerede açılır?

5)     Tanıma davası hangi mahkemede açılır?

6)     Tanıma davası ne kadar süre de karara bağlanır?

7)     Tanıma davası sonuçları nelerdir? 

8)      Tanıma ve tenfiz davasının farklılıkları nelerdir?

9)      Tanıma davası İçin gerekli olan evraklar nelerdir?

10)    Tanıma davasında taraf olan ülkeler hangileridir?

11)    Yargıtay'ın tanıma davalarına ilişkin örnek kararları

12)   Yargıtay'ın tanıma ve tenfiz davalarına  ilişkin bozma nedenleri

 

D.  MAL REJİMİ VE KATILMA ALACAĞI DAVALARI 

1)      Evliliklerde mal rejimleri ve edinilmiş mal rejimi nedir?

2)      Eşlerin malları üzerindeki yönetim ve tasarruf yetkisini nasıl kullanır?

3)      Edinilmiş mal Nedir?

4)      Evlilik içinde edinilmiş malların kapsamına neler girmektedir? İspat nasıl gerçekleşir?

5)      Katılma alacağı davalarında mallar üzerine ihtiyati tedbir alınabilir mi ?

6)      Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda malların paylaşımı nasıl gerçekleşir?

          Katılma alacağı davası nedir? Ne zaman açılır?  

7)      Edinilmiş malların paylaşımı hangi oranda yapılır?

8)      Edinilmiş mal rejimi hangi tarihten itibaren geçerlidir?

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog