ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesiyle hukuk sistemimize girmiş yeni bir hak arama yoludur.

 

Ekte Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formu ve Anayasa Mahkemesi’nin 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurukitapçığı yer almaktadır.

 

66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru kitapçığında sorular  10 başlık halinde gruplandırılmıştır: İlk olarak bireysel başvuruya ilişkin genel açıklamaları içeren sorulara (I) yer verilmiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesinin kişi, yer, zaman ve konu bakımından yetkisi (II) ile Mahkemede bireysel başvuruyu inceleyen birimleri tanıtan sorular (III) sıralanmıştır. Bireysel başvurunun şekli (IV) ve maddi şartları (V) ile başvuru süresine ilişkin sorular (VI) ise izleyen başlıklarda ele alınmıştır. Mahkemeye başvuruların nasıl yapılacağı (VII) ve bunların Mahkemede hangi usuller izlenerek inceleneceğinin açıklandığı soruları (VIII) içeren başlıkların ardından ise Mahkemenin verdiği kararlar ve sonuçlarına ilişkin sorular (IX) bir araya getirilmiştir. Son olarak ise Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilişkisine dair soruların toplandığı bölüm (X) yer almaktadır.

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE  BİREYSEL BAŞVURU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Strasbourg’da bulunan uluslararası bir yargı organıdır. Mahkeme, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme’yi onaylamış olan Avrupa Konseyi’ne üye devlet sayısına eşit sayıda hâkimden oluşur. Bugün itibariyle bu sayı 47’dir1. Hâkimler, hiçbir devleti temsil etmeyip, Mahkemede kendi adlarına görev yaparlar. Başvuruların incelenmesinde Mahkemeye, özellikle üye devletlerin her birinden gelen hukukçulardan oluşan Yazı İsleri Müdürlüğü yardım eder (Hukukçular, “referander” ya da “raportörler” olarak da adlandırılmaktadırlar.). Hukukçular, geldikleri devletten tamamen bağımsız olup, ne devletleri ne de başvurucuları temsil ederler.

 

Ekte "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru formu" ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  ile Sorular ve Cevaplar”  broşürü yer almaktadır.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  ile Sorular ve Cevaplar broşüründe;  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Ne Zaman Başvurabilirim, Sözleşme Ve Ek Protokollerde Öngörülen Haklar Nelerdir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Nedir, Sözleşme ve Ek Protokollerde Öngörülen Yasaklar Nelerdir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ne İş Yapar, Bir Başvuru Yapmak İstiyorum: Koşulları Nelerdir,  Kime Karşı Başvuruda Bulunabilirim, Beni İlgilendiren Koşullar Nelerdir, Başvurum Hangi Konularla İlgili Olabilir, Ulusal Yargı Organları Önünde Tamamlanması Gereken Ön Koşullar Var Mıdır, Eğer Kendimi Sözleşme’nin İhlali Nedeniyle Mağdur Hissediyorsam, Mahkemeye Nasıl Başvuruda Bulunmalıyım, Mahkeme Önündeki Yargılamanın Usule İlişkin Temel Özellikleri Nelerdir, Mahkeme Önünde Prosedür Nasıl İşlemektedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Benim İçin Neleri Yapamaz, Ne Kadar Zaman Beklemem Gerekir, Ne Elde Etmeyi Bekleyebilirim”  soruları cevaplandırılmaktadır.

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog