İŞ HUKUKU, BELLİ BAŞLI İŞ HUKUKU DAVALARI, DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bir işverene bağımlı olarak çalışanlar, işçi olarak nitelendirilir. Taraflar arasına sürekli borç doğuran bir sözleşme olan hizmet akdine bağlı çalışan işçi ile işveren ilişkisi doğar. İş hukuku, işçilerin işverenleriyle ve her iki tarafın devletle alan ilişkilerini düzenler.

İŞÇİ açısından haklarının alınması önem arz etmekte olup, yasal haklarınızı öğrenmek konusunda ofisimizden yardım alabilirsiniz.

İŞVEREN açısından, iş hukukunda temel olan işçi lehine yorum ilkesi gereği, olası davalarda haklı oldukları davaları da kaybetmeleri söz konusu olduğundan, dava öncesi işçilerle olan ilişkilerinde danışmanlık almaları önem arz etmektedir.

Belli başlı İş Hukuku Davaları;
1. İşçilik alacağı davaları
2. İşe iade davaları
3. Hizmet tespiti

İçindekiler

 

1) İşçilik Alacağı Davaları
 
2) İşe İade Davaları
 
3) Hizmet Tespiti Davaları
 
a) Kıdem Tazminatı Alacağı
b) İhbar Tazminatı Alacağı
c) Fazla Çalışma Alacağı
d) Ücret
e) Bayram Alacağı
f) Hafta Tatili Alacağı
g) Yıllık İzin Alacağı
h) İkramiye Alacağı
i) Prim Alacağı
j) Kötü Niyetli Fesih Tazminatı
k) Alacak Davası Dilekçe Örneği
  a) İşe İade Davasının Süresi
b) İşe İade Davasının Şartları
c) İşe İade Davasında İspat
d) İşe İade Davasında Talep
e) İşe İade Davası Sonrası İçin İşverene Başvurma Süresi
f) İşverenin İşe Başlatmaması durumu
g) İşe iade davası ile alacak davası beraber açılır mı
  a) Hizmet tespit davalarının tanımı,
b)  Yasal Dayanağı
c) Dava açma Şartları
d) Dava Açılacak Mahkeme
e) Davacı/ Davacılar
f) Davalı/ Davalılar
g) Dava Açma Süresi
h) Davada İspat
i) Dava Sonucu
 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog