VAKIF KURULUŞU, YÖNETİM VE DENETİMİ

 

Vakıflar, göre "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları" dır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur; özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.

Bu makalede; vakfın tanımı ve unsurları, vakfın kurulması için şartlar, vakıf yönetimi ve denetimi incelenecektir.

 

                                                                                                           İNDEKS

 

1)      Vakfın Tanımı ve Unsurları Nelerdir?

2)      Vakfı Kim Kurar?

3)      Vakıf Kurucularında Olması Gereken Şartlar  Nelerdir?

4)      Vakfın Amaçları Ne Olmalıdır?

5)      Vakfa Tahsis Edilecek Mal Varlığı

6)      Vakfın Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

7)      Vakıf Senedinin Hazırlanması

8)      Vakıf İçin Verilen Yetki Belgesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

9)      Vakıf Senedinin İçeriğinde Neler Yer Almalıdır?

10)  Vakıf Organları Nelerdir?

11)  Vakfın Yerleşim Yeri Nedir?

12)  Vakfın Tescili Nasıl Yapılır?

13)  Vakfın Kuruluşundan Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir ?

14)  Beyanname Verme Yükümlülüğü

15)  Vakıfların Yönetimi Nasıl Gerçekleşir?

16)  Adres ve Vakıf Yöneticilerinin Değişikliği    

17)  Vakıfların Denetimi

18)  İç Denetimin Amacı Nedir?  

19)  İç Denetimin Kapsamı Nedir?          

20)  Yeni Vakıfların Şube ve Temsilcilik Açması

21)  Şube ve Temsilciliklerin Vakfı Temsili ve Çalışma Usulleri            

22)  Bağış ve Yardımlar

23)  Taşınmaz Mal Bildirimleri

24)  İktisadi İşletme ve Şirket Kurulması

25)  Beyanname ve Bildirimlerin İncelenmesi               

 

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog